Muhammad Ali – av Arne Ruset

Float Like A Butterfly
Sting Like A Bee
Det er denne tida på døgnet når
ei lysande kule går ned i horisonten,
slavekoret legg songen nokre tonar ned
og motstandaren dinglar i taua.
Men ennå blir ikkje det kvite handkleet
kasta inn, ennå
er det skuggekastande fjell
som stengjer for himmelen.
Menneskebarnet ropar ut si otte
mot den lyttande mora langt borte.
Gongongen tagal.
For å bryte gjennom dette
må det slag til, hooks,
uppercuts, svingslag frå høgre og venstre.
Morgongryet langt unna,
fridomen driv over dei nordamerikanske åsane
som sundrivne flak. Du
dansar for alltid i ringen.
Float Like A Butterfly
Sting Like A Bee

///

Les også: The Big Smoke – boksedikt om Jack Johnson