Wirkola, og det å hoppe etter – Kai hansen

Har du hoppa etter Wirkola

Har du kjent på presset

Om du lyktes eller ei

Spiller ingen rolle

For snart

er det en annen som hopper etter Wirkola

Og du er glemt

Men det er ikke slemt

ment

Å bli glemt for å ha hoppet etter Wirkola

For det er ingen som huskes for

å ha hoppet etter Wirkola

Det er liksom poenget med Wirkola

Selve målestokken Wirkola

Du måles opp og ned mot Wirkola

Men det er Wirkola som består