Seiersmotiv – Hanne Sine Andresen

han
flytter brikkene 
to felt fram og
ett felt i alle retninger
så langt som mulig
og så langt de vil
forover, bakover, til siden
eller bare diagonalt
og så to felt i en retning 
og ett til siden
og ett fram 
eller til siden 
men aldri tilbake

med pennegrep på
bonde og dronning
fortsetter han
raskt og rolig
hit og dit
nye steder 
uten gjentakelser 
legger trekkene seg 
i kjente og ukjente mønstre 
lagvis bygger det seg opp et
krystallklart og forunderlig uttrykk 
som hånden til slutt løfter seg fra
når han ser det tegner seg på brettet
et ferdig bilde av
en vunnet stilling

han lener seg tilbake
og smiler 

(M. Carlsen i London 2018)