Vi hilser de unge fra hele verden – Erlend Wichne

Garmisch-Partenkirchen
ser ut til å sveve inn mot
suksess, men kvelden før i
senga innser de at det ikke
vil ta seg godt ut med disse
skiltene langs veiene med
muntre oppfordringer til jøder
om at det må skje dem ulykker
i trafikken. Dette burde bort,
og Garmisch-Partenkirchen
springer nedover gatene sine
mens alle de andre sover.

Norge blir beste nasjon under
vinter-OL i 1936, og Tyskland
får vist fram et fredfullt ansikt til
omverden. Wehrmacht blir opp-
retta for å ivareta sikkerheten
rundt arrangementet, og det
får de til med såkalt bravur.

En halv million mennesker, et
historisk oppmøte av journalister
og ny rekord i dyreste leker. Selv
franskmennene syntes dette var
ok. Og det finnes et bilde av en
smilende Göring med ei flaske i
hånda som sier at sammen med
bedriftene kan de få til ting for
de mange. Men det sier arkivet
til Coca Cola at de har mista.