OLYMPIASTADIONS PODCAST #10 – DOPINGENS MODERNE HISTORIE – MED MADS DRANGE

Peder Samdal og Jostein Wang i samtale med Mads Drange om hans nye bok: Medaljenes pris. Drange er historiker og idrettsfysiolog med fortid i blant annet Antidoping Norge. I podcasten snakker Drange blant annet om hvorfor antidopingarbeidet ikke har kommet lenger, om WADA, om norsk moralisme i møte med doping, om lærdommer fra sykkelsporten og om den nådeløse behandlingen av tidligere proffsyklist og sportssjef i Norges sykkelforbund, Steffen Kjærgaard.

Underveis i podcasten nevnes flere organisasjoner som er involvert i antidopingarbeidet, samt enkelte dopingskandaler. Olympiastadion har utarbeidet en ordliste med ytterligere informasjon om disse punktene:

Balco er en forkortelse av navnet Bay Area Laboratory Cooperativ, et firma som startet opp i Bay Area utenfor San Fransisco av Victor Conte på slutten av -80 tallet med formål å produsere kosttilskudd for idrettsutøvere samt bedrive blod- og urinanalyser. Aktivitetene ble etter hvert også utvidet til å omfatte ulovlig omsetning av dopingmidler, særlig en egenutviklet designerstereoid (THG), en testosteronkrem samt EPO, insulin, veksthormon og andre varianter av anabole steroider. Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) ble tipset om forholdene i 2003 og startet etterforskning og re-testing av gamle prøver. Nye testmetoder fremskaffet flere positive tester særlig innen friidrett, amerikansk fotball og basket. Conte innrømmet forholdene og oppga en kundeliste med navn på høyt profilerte idrettsutøvere som hadde mottatt ulovlige stoffer. Saken kuliminerte med at Marion Jones (12 medaljer i VM og OL sammenheng) i 2007 innrømmet bruk av dopingmidler gjennom det meste av sin karriere. Til tross for jevnlig bruk av steroider, veksthormon, insulin og EPO og nærmere 200 tester, avla hun aldri en positivt prøve.

Festina-skandalen. I juli 1998, rett før starten av Tour de France, ble Willy Voet, hjelpemannen(også kalt soigneur) til det italienske sykkellaget Festina stanset av franske tollere på grensen mellom Belgia og Frankrike. Bagasjerommet i bilen han kjørte inneholdt ikke bare sykkeldekk og verktøy men også store mengder EPO, anabole steroider og veksthormoner. Laget fikk starte TdF men ble kastet ut tidlig i løpet. Noen dager senere fant politiet også betydelige mengder EPO og en rekke andre dopingmidler hos det nederlandske laget TVM. Politiets aksjoner ble ikke ønsket særlig velkommen av rytterne som dagen etter gjennomførte en sitt ned aksjon og nektet å kjøre videre før arrangøren kunne garantere at politiet ville slutte og plage rytterne og begrense sine undersøkende aktiviteter.

WADA. World Anti-Doping Agency. En verdensomspennende organisasjon stiftet i 1999 med formål å fremme dopingfri idrett: “..to lead a colloborative worldwide movement for doping-free sport.”  Har  “Play true” som slagord. Wada består av to hovedgrupperinger:

  1. Et 38 personers stort Foundation Board med 50/50 fordeling av IOC og politiske myndigheter. President i FB er Sir Craig Reedie som også er IOC medlem. Visepresident er Norges kulturminister Linda Hofstad Helleland. Medlem er også Anders Besseberg, president i IBU (det internasjonale skiskytterforbundet.)
  2. En 12 personers stort Executive Committee med samme 50/50 fordeling mellom IOC / myndigheter og samme president / visepresident som i FB.

Flere av medlemmene i FB er også medlem i EC.

Wada ble opprinnelig finansiert 100% av IOC men mottar nå halvparten av midlene direkte fra medlemslandene. Organisasjonen har kontorer blant annet i Montreal, Cape Town, Lausanne, Montevideo og Tokyo. Neste styremøte (pr 18.10.17) vil bli avholdt i The Westin Chosun Grand Ballroom kl. 08.30-16.00, Seoul, Sør-Korea den 16.11.17.

Stiftelsen Antidoping Norge. Stiftet 2003 av NIF og Kulturdepartementet (som blant annet har ansvaret for alt av pengespill i Norge). Motto: ”Sammen for en ren idrett.” Skal sikre at kontroll og påtalevirksomhet for dopingsaker organiseres uavhengig av NIF, NOK og den norske stat. Er internasjonalt knyttet opp mot WADA.

IOC. Stiftet i 1894. Har hovedkontor i Lausanne. Er eier og forvalter av De Olympiske Leker. Har 105 medlemmer, herunder flere prinser, prinsesser, fyrster, hertuger og sjeiker. 32 æresmedlemmer, et arbeidsutvalg på 15 medlemmer med en president og 4 visepresidenter. Øverste leder er fra 2013 Thomas Bach, advokat, fekter og politiker for tyske FDP.

Knut Hjeltnes. Født 1951. Ble sommeren 1977 den første norske idrettsutøver som ble tatt i doping. Innrømmet bruk av anabole steroider og ble utestengt i et år. Hans norske rekord i diskos på 69,62 er over 30 år gammel og står fortsatt. Var i perioden 1994-97 diskostrener for Norge. Har 5 kongepokaler og 20 NM, de fleste fra perioden etter 1977.   

Den store dopingbløffen. Bok av tidligere ansatt i ADNO, Mads Drange. Utgitt i 2014 på Kagge Forlag. I boken skriver han blant annet at det i 2012 ble kun tatt totalt 20 urinprøver fordelt på en rekke land i Afrika. I Nederland ble det samme år ikke tatt en eneste blodprøve, i Sverige ble bare 27 dopingprøver analysert for EPO. En lang rekke land i blant annet Asia, Afrika og Sør-Amerika hadde da ikke engang egne antidopingbyråer. Presidenten i WADA Sir Craig Reedie viser i et intervju med Anders K. Christiansen i VG (05.02.14) til at det i OL i London ble tatt 5400 tester og kun få var positive. Det samme hevder han var forholdet under OL i Sotsji hvor mer enn 2500 prøver ble tatt. Den danske syklisten Michael Rasmussen fortalte at han i en periode på 13 år brukte åtte ulike dopingmetoder og avla mer enn hundre dopingprøver. Alle var negative.

Medaljenes Pris. Bok av Mads Drange, utgitt i 2017 på Pax Forlag.

Kilder: ovennevnte bøker, wada-ama.org, antidoping.no, olympic.org samt Wikipedia.