KVIL I FRED (SÅ LENGJE) – Tor Røste Fossen (1940 – 2017). Av Håvard Rem

Kva tenkte du for tjue år sidan
då du var så gamal som eg er no
og den store praktboka kom

om historia til fotballandslaget
med meir enn hundre bilete
utan eit einaste av han

som hadde leia det same landslaget
i nær ti år og hundre kampar
Eg veit ikkje kva du tenkte

men eg hugsar at eg
vart like forbanna
som eg vart sæl ein septemberkveld

i 1981
då du gav meg det største kicket
eg førebels har fått

i ein stol
ein halv meter over stolen
då me slog England

i ein VM-kvalikkamp
i en kamp som tydde alt
for England

etter at du fyrst
som fyrste landslagsleiar sidan krigen
tok oss til eit OL

som me aldri kom til
av di Sovjet gjekk inn i Afghanistan
og EM kom me heller aldri til

av di du møtte Frankrike Portugal Sovjet i kvalik
ikkje Georgia Latvia Albania
som då me endeleg kom dit i 2000

Eg vonar du ikkje vart like forbanna som meg
av retusjeringa men eg er nøgd med
at eg peika på ho

i di levetid i ei bok som vart lesen
av mange fleire enn den landslagsboka
Kvil i fred

Kvil i fred så lengje
før me kjem etter deg
alle me som vil møtast

på himmelpuben og prata med deg
om då me slog England
og kva me kunne fått til i Moskva

Du Tom Lund Hallvar Thoresen Bjørge Lillelien
Roger Albertsen Einar Aas Einar Slyngstad som
to gonger stogga heile Dagsrevyen

Me får eit par tiår til den praten
før dei kjem skravlande
dei som var unge

då me slog Brasil
i ein kamp som ikkje tydde noko
for Brasil