KVIL I FRED (SÅ LENGJE) – Tor Røste Fossen (1940 – 2017). Av Håvard Rem

Kva tenkte du for tjue år sidan

då du var så gamal som eg er no

og den store praktboka kom

om historia til fotballandslaget

med meir enn hundre bilete

utan eit einaste av han

som hadde leia det same landslaget

i nær ti år og hundre kampar

Eg veit ikkje kva du tenkte

men eg hugsar at eg

vart like forbanna

som eg vart sæl ein septemberkveld

i 1981

då du gav meg det største kicket

eg førebels har fått

i ein stol

ein halv meter over stolen

då me slog England

i ein VM-kvalikkamp

i en kamp som tydde alt

for England

etter at du fyrst

som fyrste landslagsleiar sidan krigen

tok oss til eit OL

som me aldri kom til

av di Sovjet gjekk inn i Afghanistan

og EM kom me heller aldri til

av di du møtte Frankrike Portugal Sovjet i kvalik

ikkje Georgia Latvia Albania

som då me endeleg kom dit i 2000

Eg vonar du ikkje vart like forbanna som meg

av retusjeringa men eg er nøgd med

at eg peika på ho

i di levetid i ei bok som vart lesen

av mange fleire enn den landslagsboka

Kvil i fred

Kvil i fred så lengje

før me kjem etter deg

alle me som vil møtast

på himmelpuben og prata med deg

om då me slog England

og kva me kunne fått til i Moskva

Du Tom Lund Hallvar Thoresen Bjørge Lillelien

Roger Albertsen Einar Aas Einar Slyngstad som

to gonger stogga heile Dagsrevyen

Me får eit par tiår til den praten

før dei kjem skravlande

dei som var unge

då me slog Brasil

i ein kamp som ikkje tydde noko

for Brasil