Ulv jager ulv – Arne Ruset

Ulv jager ulv

Over dei aude sletter

Gjennom dei svimlande juv

Opp dei steile klipper

 

Ulv jager ulv

 

Flokken ikkje lenger samla

Utbrytarane kverv i fallvinden

Forfølgjarane skulder ved skulder no

Brystmusklane buler

Bakbeina krøkjer seg nådelaust og sparkar frå

Blodsmak, sveittehildring, nakkebitt

Forfølgingsvanvidd

 

Ulv jager ulv

 

Hopen samla att

Stimen rauser som ankerkjetting langs ei skipsside

Inn under seglet til æva

 

Svermen løyser seg opp

Alle dei einsame ulvane

Lusker kvar til sitt