Amman – av Arne Ruset

Det har inget formål å lande, livet

i lufta er lufta i lungene, hjarteslaga

slår og der oppe under skyene

ligg ein strakrett skapnad framoverstupt

mot all fornuft.

Det har inget formål å døy, livet

i lufta er livet på jorda, dei to

liva utfyller kvarandre, langt der nede

i overgangen kan ein finne seg

sjølv i enden av ein altomspinnande

spiral.

Det einaste formålet som

fins, er å slå til

når det gjeld, kome seg

heilt ut på sletta, lande

jamsis mellom sol

og ekstase.

Les flere hoppdikt her!