Bergensbakken in memoriam – Av Erlend O. Nødtvedt

vi tar sjansen og måker på
vi murer opp bakken
du skal se det kommer mer snø
og mindre vind og
tåke på sikt
sa guttene den gangen
et par splitter nye
splitkein-ski kostet 22 kroner

jeg hopper om det er 15 cm snø
sa birger ruud dagen før bergensrennet
skulle avholdes i 1938
dybden var 13 cm

bakken er god for 58 meter sa birgeren
etter 40 meterssvevet gjennom skodden
de klarte å avholde 8 konkurranser
en av dem med nesten nok snø og nesten
ikke kuling

i vår svevde noen ungdommer fra hoppkanten
og utover tarlebødalen
de hadde røykt jordis i vinden