Bundne føtter

Mahmoud Sarsak forteller at den første måneden i fengselet var den verste. I en måned ble han systematisk torturert på en hard og nedverdigende måte. Han forteller om banan-metoden: å bli plassert på en stol, få føttene sammenbundet med kjetting på den siden av stolen, bli lent tilbake og få hendene festet på den andre siden av stolen. Med kroppen i en halvsirkel, uten mulighet til å rikke på seg. Han forteller om slakter-metoden: å henge etter veggen, den ene armen festet så høyt på veggen at tærne bare så vidt stryker gulvet, i timevis. Han forteller om slag, ventede og uventede. Mangel på søvn, i kalde rom, i våte senger. Syke fanger som ikke får legehjelp. Syke fanger som dør uten legehjelp.

For en fotballspiller er kroppen karrieren. En fotballspiller blir aldri bedre enn sin egen kropp. Det er føtter som kan drible, dempe, sentre, skyte. Balanse, blikk, hurtighet, utholdenhet. Det er hender som kan holde, blokkere, kaste, bokse. Og greit nok, Mahmoud Sarsak hadde neppe blitt en Lionel Messi eller en Edison Cavani. Men da han ble arrestert var han fortsatt en fotballspiller med en fremtid. Hver dag passet han på sin kropp. Han trente, spiste, hvilte. For så å bli arrestert, torturert, anholdt.

Hvordan er det å våkne opp i tre år og vite at karrieren gradvis forsvinner?

Hvordan er det å miste kroppen?

Slik jeg ser det var det nettopp kroppen som ledet Mahmoud Sarsak inn i fengsel, og det var nettopp kroppen som leder ham ut igjen. Hans fotballtalent ble regnet som så farlig at israelske myndigheter valgte å arrestere ham. Jeg håper virkelig ikke at det finnes en utarbeidet plan for å motarbeide at palestinere får vanlige rollemodeller, men i Midtøsten er alt mulig. For å komme seg ut av fengsel, måtte Sarsak igjen bruke sin kropp. Mer korrekt, misbruke sin kropp. Ved å påbegynne en sultestreik som varte i 92 dager. En sultestreik som skaffet ham oppmerksomhet nok, til at fotballverdenen kunne presse fram friheten hans. En sultestreik som satte en stopper for fotballkarrieren hans. Tortur er et sammensatt begrep.